← Terug naar Privacycentrum

PRIVACY STATEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN JOUW PALET

Jouw Palet (Jolanda de Kok) Privacy Statement

Jouw privacy is heel belangrijk voor Jouw Palet (Jolanda de Kok). Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Jouw Palet (Jolanda de Kok) van jou verzamelt, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten je gebruik kan maken.

Wie is Jouw Palet (Jolanda de Kok)?

Jouw Palet (Jolanda de Kok) Waarden 33, 3831HB Leusden, 06-13526955, info@jouwpalet.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Jouw Palet (Jolanda de Kok) dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Jouw Palet (Jolanda de Kok) gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:

• het verlenen van toegang tot de Jouw Palet Website (www.jouwpalet.nl) en de Jouw Palet (Jolanda de Kok) Facebook pagina (https://www.facebook.com/jouwpalet.nl/) (hierna: “Website”) en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen: § het contact formulier; § de commentaarfunctie bij publicaties op de Website; § het plaatsen van bestellingen via de Website; • het plaatsen van artikelen en bijdragen op de Website; • de verkoop en levering van producten en diensten door Jouw Palet (Jolanda de Kok); • het voeren van een verkoopadministratie; • de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden; • het versturen van een nieuwsbrief; • het voeren van persoonlijke e-mailcorrespondentie (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling) • het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook).

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Jouw Palet (Jolanda de Kok) en haar eventuele medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Jouw Palet (Jolanda de Kok) tegenover je heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jouw Palet (Jolanda de Kok)?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens: • naam, • voornaam, • adres, • postcode (voor facturen), • woonplaats (voor facturen), • telefoonnummer, • email adres, • cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder) • Facebook adres • IP adres

Opslag van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van mailingprovider ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van ActiveCampaign kunt u hier vinden.

Indien je een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. De Jouw Palet (Jolanda de Kok) website wordt gehost via Versio. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider Versio kunt u vinden op: www.versio.nl

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Duur opslag gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. • Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, word je op een uitschrijflijst gezet. Je wordt dan NIET meer gemaild. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Jouw Palet (Jolanda de Kok) de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft. • Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). • Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door jou via de Website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij je Jouw Palet (Jolanda de Kok) expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van je persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.
Versie 1.0 (2018) 3/4

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze Website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door onze Website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze Website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze Website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij cookies van Facebook (Facebook Pixel) om advertenties beschikbaar te stellen. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je aldaar.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de Website gebruiken, maken wij gebruikersanalyses met Google Analytics. Met de informatie die wij met Google Analytics verzamelen, proberen wij de Website steeds verder te verbeteren voor onze gebruikers. Bij gebruik van de Website worden er daarom analytische cookies van Google op je apparaat geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen daarom met Google Analytics niet zien hoe je surfgedrag op de Website is. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je aldaar vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze Website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan. • Facebook • Instagram • LinkedIn

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze Website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Jouw Palet (Jolanda de Kok). Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

Je kunt bij Jouw Palet (Jolanda de Kok) opvragen over welke persoonsgegevens wij van jou beschikken en deze, bij eventuele onjuistheden, laten wijzigen door een email te sturen naar info@jouwpalet.nl. Ook kan je via dezelfde weg Jouw Palet (Jolanda de Kok) verzoeken je gegevens te laten wissen.

Intrekken toestemming

Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens door Jouw Palet (Jolanda de Kok) en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar info@jouwpalet.nl. Voor de volledigheid wijst Jouw Palet (Jolanda de Kok) erop dat je na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Jouw Palet (Jolanda de Kok) op haar Website aanbiedt.

Wijzigingen in het Privacy Statement

Jouw Palet (Jolanda de Kok) behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de Website.

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Jouw Palet (Jolanda de Kok) omgaat met je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om je klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl